සියලු ප්රවර්ග

Zhejiang Lvhe Ecological Technology Co., Ltd.


ඔබට පහසු ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය. අපට දුරකථනයෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් 24 / 7 ලබා ගත හැකිය.

විකුණුම් ඉංජිනේරු
ෂර්ලි ටු

සෛල: 86-575-83668825

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

පරීක්ෂණයක්