සියලු ප්රවර්ග

තිරසාර පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන ඉරිඟු පිෂ්ඨය උපකරණ 2021 එක්සත් ජනපදයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන නිෂ්පාදන පරිසර හිතකාමී එකතු කිරීමේ හැඳි


පරීක්ෂණයක්
පිරිවිතර

LHC-13

චීන හැන්දක්

ද්රව්ය: ඉරිඟු පිෂ්ඨය

ප්රමාණය: 110X37 මි.මී

පැකේජය:5000pcs/ctn

පෙට්ටි ප්රමාණය: 54X33X26cm

H7cb858a97c1249248641259f9a5c3139s

9999

විශේෂාංග සහ විශේෂාංග
අයදුම්පත්
25
34
3

පාරිභෝගික ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු
    ප්‍රශ්න කිසිවක් නොගැලපේ!
පරීක්ෂණයක්