සියලු ප්රවර්ග

Eco Compostable Clamshell Take Away බඩ ඉරිඟු පිෂ්ඨය ආහාර බහාලුම් 3 මැදිරිය ඉවත දැමිය හැකි ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි දිවා ආහාර පෙට්ටිය


පරීක්ෂණයක්
පිරිවිතර

LHH-08

9"3 කොම්. දිවා ආහාර පෙට්ටිය

ද්රව්ය: ඉරිඟු පිෂ්ඨය

ප්රමාණය: 235X235X75mm

පැකේජය: 150pcs/ctn

පෙට්ටි ප්‍රමාණය: 54X49X24cm

9999

විශේෂාංග සහ විශේෂාංග
පාරිභෝගික ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු
    ප්‍රශ්න කිසිවක් නොගැලපේ!
පරීක්ෂණයක්