සියලු ප්රවර්ග

ඉවත දැමිය හැකි ආහාර ආහාර තැටි ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ආහාර රැගෙන යා හැකි පෙට්ටිය බෙන්ටෝ දිවා ආහාර පෙට්ටි 9" රාත්‍රී ආහාරය ඉරිඟු පිෂ්ඨය ඉවත දැමිය හැකි බෙන්ටෝ පෙට්ටිය


පරීක්ෂණයක්
පිරිවිතර

LHH-06

9 "දිවා ආහාර පෙට්ටිය

ද්රව්ය: ඉරිඟු පිෂ්ඨය

ප්රමාණය: 235X235X75mm

පැකේජය: 150pcs/ctn

පෙට්ටි ප්‍රමාණය: 54X49X24cm

9999

විශේෂාංග සහ විශේෂාංග
පාරිභෝගික ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු
    ප්‍රශ්න කිසිවක් නොගැලපේ!
පරීක්ෂණයක්